o Kancelarii
Adwokat Elżbieta Borys jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1975-1978 odbywała aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu po ukończeniu której pracowała w Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. W latach 1981-1984r. Elżbieta Borys odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu i w 1984 roku została wpisana na listę adwokatów.

Adwokat Elżbieta Borys posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczy kompleksową i wszechstronną pomoc prawną osobom indywidualnym i przedsiębiorcom. W toku prowadzonych spraw współpracuje również z renomowanymi kancelariami notarialnymi, kancelariami komorniczymi, tłumaczami przysięgłymi oraz rzeczoznawcami.